d
Zdieľať túto stránku

Oprava nevydareného permanentného make-upu je časovo a finančne veľmi náročná. Neodborníčok v poslednej dobe pribudlo ako húb po daždi a nové stále pribúdajú. Certifikáty sú vydávané aj ľuďom z východných krajín, ktorí neovládajú náš jazyk a nemajú adekvátne vzdelanie na vykonávanie tejto odbornej činnosti. Títo ľudia nemajú ani základné hygienické návyky, majú však vidinu rýchleho zisku, bohužiaľ na úkor zdravia zákazníčiek. Každý by mal vykonávať profesiu, ktorej sa rozumie. Nemá vyštudovanú zdravotnícku školu, nevie nič o pokožke, hygiene, nemá estetické cítenie, nerozumie pigmentom, neovláda farebnú typológiu pleti, ale chce zarobiť. Podľa mojich osobných skúseností, sa dá opraviť permanentný make-up jednej z desiatich žien ! Ak je pigment natetovaný hlboko, resp. viac ako 1,2 mm, tak sa jedná o klasické tetovanie, resp. tetovanie navždy, ktoré sa nedá prerobiť, ale skôr odstrániť. Opravy a odstránenia môžu byť veľmi komplikované a niekedy až nevhodné