d
Zdieľať túto stránku

Permanentný make-up je špecifická kozmetická služba a vyžaduje si odbornosť. To, že si niekto zaplatil za kurz, aby mohol vykonávať permanentný make-up, ešte z nikoho nerobí profesionála a odborníka. Certifikáty dostávajú aj nekozmetičky, dokonca i bez zdravotníckeho vzdelania. Čo je podľa môjho názoru veľmi zlé, nakoľko sa pri práci dostávame do kontaktu s krvou, narúša sa integrita pokožky a následky môžu byť fatálne po zdravotnej a estetickej stránke.